Šerefudinova ( Bijela ) džamija

Prvobitno je izgrađena odmah nakon zauzeća Bosne od Osmanlija, već 1477.g, i to kao jedna od većih džamija u Bosni. Današnji izgled dobila je1980. godine. Današnju Bijelu džamiju projektovao je veliki bosanskohercegovački arhitekt Zlatko Ugljen i za to 1983. godine dobio je prestižnu svjetsku nagradu za arhitektru “ Aga Khan “. Godine 2007. dobila je i značajno priznanje mađarskih arhitekata, koji su ocijenili da Bijela džamija spada među tri najbolje dizajnirana sakralna prostora u Evropi. Džamija se odlikuje orginalnošću i potpuno novim pristupom izgledu i gradnji jednog islamskog sakralnog objekta. Pet krovnih prozora simboliziju pet glavnih  islamskih principa, a istovremeno osiguravaju i dovoljno dnevnog svijetla na najvažnije prostore u unutrašnjosti džamije. Jugoistočna fasada kupole usmjerena je prema Kabi, a fontane, govornice i drugi ukrasni elementi su jednostavni, kao i kaligafija u unutrašnjosti, koja je napravljena tako da je lahko čitljiva. Uklopoljena u staru čaršiju, Šerefudinova džamija svijom smjelom izvedbom lahko upada u oči i privlači pažnju, a kao takva predstavlja jedan od najljepših arhitektonskih elemenata Visokog, a sigurno i mnogo šireg područja.

 

 

Hadži Hasanova džamija

    ( Saračica )

Sagrađena je u 17. stoljeću i više puta je obnavljana. Pretrpjela je znatna oštećenja tokom posljednjeg rata, a rekonstruisana je 2000. godine. U blizini džamije nalazi se istoimeno turbe u kojem je, prema narodnoj predaji, pokopana djevojka za koju se zna samo to da je bila sluškinja. Džamija je posljednji put obnovljena 2017 . godine, ali je zadržala prvobitni izgled.

 

 

 

 

Medresa “ Osman ef. Redžović “ u Velikom Čajnu

Osnovana je 1992. godine, a za razmjerno kratko vrijeme njeni su upravitelji stvorili sve uvjete za normalno djelovanje jedne takve vjersko- obrazovne ustanove. Danas se u sklopu medrese, osim prostorija za izvođenje nastave, nalaze i dvije džamije, te sportski objekti i internat. Biblioteka se iz dana u dan obogaćuje novim knjigama, a mformirana je i manja muzejska zbirka. Profesori i učenici izdaju i list Šahid.

 

Od pravoslavnih objekata, na području visočke općine,  nalaze se još i kapela posvećena svetom Vasiliju Ostroškom na visočkom gradskom, te parohijska crkva Začeća svetog Jovana Krstitelja u Zimči, sagrađena 1976. godine.

 

                                       VISOKO- MJESTO SUSRETA RAZLIČITIH RELIGIJA I KULTURA  

Address

Our Address:

Visoko

GPS:

43.988872897834, 18.180208327888

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-