Turistički info centar Visoko počeo je sa radom 13. 07. 2018. g., u sklopu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti grada Visoko.

Svrha njegovog otvaranja je :

  1. Razmjena informacija u oblasti razvoja turističke infrastrukture i na bazi toga planiranje razvoja iste;
  2. Rad na povezivanju turističkih lokacija grada Visoko i drugih općina i gradova;
  3. Pomoć turistima i kontinuirano istraživanje potreba turista;
  4. Promocija turističke ponude na sajmovima, seminarima, festivalima i sličnim manifestacijama, koji se dovode u vezu s turizmom;
  5. Izrada promotivnog materijala;
  6. Doprinos na razvoju autohtonih proizvoda i suvenira;
  7.  Druge aktivnosti od turističkog interesa i afirmacije Visokog, kao globalnog turističkog brenda;

Vizija razvoja turizma grada Visoko: “ Grad Visoko je jedinstvena i globalno prepoznatljiva turistička destinacija sa ponudom koja je spoj tradicije i modernog. Bogatstvo kulture i historije, arheološka nalazišta, očuvana priroda, inovativna turistička ponuda i gostoljubivost ljudi privlače savremene turiste željne novih znanja i drugačijih doživljaja, opuštanja, zdravlja, gastronomije i užitka “.

Address

Our Address:

Visit Visoko- Turist info centar

GPS:

43.9897285, 18.1820633

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-