Tabhanska džamija nalazi se u centru Visokog na lijevoj obali rijeke Fojnice. Tačna godina izgradnje ne može se precizirati, ali pretpostavlja se da je izgrađena najkasnije u prvoj polovini 17. vijeka kada je tabački esnaf dovoljno osnažio da bi stekli dovoljno sredstava za izgradnju takvog objekta kao što je slučaj i u još nekoliko bosanskohercegovačkih gradova (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tešanj). Džamija je tokom istorije nekoliko puta stradala, a uzroci njenog uništenja bili su uglavnom požari, koji su zahvatili Visoko početkom XVIII vijeka, i velike poplave. Posljednja poplava desila se 1871. godine kada je rijeka Fojnica odnijela i tabhanu i stupe i džamiju. Nakon poplave, 1872. godine izgrađena je džamija u današnjem obliku. Tokom posljednjeg rata 1992-1995. znatno je oštećena. Restauratorsko-konzervatorski radovi i uređenje prostora oko džamije trajali su od 2005. do 2015. godine, i još uvijek nije završena u potpunosti.
Tabačka džamija pripada tipu jednoprostornih džamija sa sofama i drvenom munarom. Osnova je približnih dimenzija 9,00 x 9,00 m. Džamija je pokrivena četvorostrešnim krovom sa crijepom kao krovnim pokrivačem. Ranije je za njeno pokrivanje najvjerovatnije korištena drvena šindra. Na glavnoj, ulaznoj fasadi nalazi se trijem sa sofama i ukupno 15 drvenih stubova. Dimenzije ovog prostora su 9,00×4,50 m. Tabačka džamija ima visoku drvenu munaru osmougaone osnove. Visoka je 15 m mjereno od sljemena krova. Šerefa je pravilnog osmougaonog presjeka, sa osam drvenih stubova završenih velikim lučnim otvorima. Visina parapeta na šerefi iznosi 90 cm. Krov munare je šatorast sa strehom prepuštenom 35 cm. Munara je pokrivena pocinčanim limom i završena alemom sa dvije jabuke. Tijelo munare je pokovano borovim daskama čiji su spojevi sakriveni lajsnama. Oko džamije se nalazi manji harem sa dvadeset nišana koji potiču sa početka XIX vijeka. Po tipu su zastupljene forme aginskih, ulemanskih i derviških nišana. Godine 2003. Tabhanska džamija proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Address

Our Address:

Tabhanska Džamija

GPS:

43.9868207, 18.1814571

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-