Prvobitno je izgrađena odmah nakon zauzeća Bosne od Osmanlija, već 1477.g, i to kao jedna od većih džamija u Bosni. Današnji izgled dobila je 1980. godine. Današnju Bijelu džamiju projektovao je veliki bosanskohercegovački arhitekt Zlatko Ugljen i za to 1983. godine dobio je prestižnu svjetsku nagradu za arhitektru “ Aga Khan “. Godine 2007. dobila je i značajno priznanje mađarskih arhitekata, koji su ocijenili da Bijela džamija spada među tri najbolje dizajnirana sakralna prostora u Evropi.

Džamija se odlikuje orginalnošću i potpuno novim pristupom izgledu i gradnji jednog islamskog sakralnog objekta. Pet krovnih prozora simboliziju pet glavnih  islamskih principa, a istovremeno osiguravaju i dovoljno dnevnog svijetla na najvažnije prostore u unutrašnjosti džamije. Jugoistočna fasada kupole usmjerena je prema Kabi, a fontane, govornice i drugi ukrasni elementi su jednostavni, kao i kaligafija u unutrašnjosti, koja je napravljena tako da je lahko čitljiva. Uklopoljena u staru čaršiju,, Šerefudinova džamija svijom smjelom izvedbom lahko upada u oči i privlači pažnju, a kao takva predstavlja jedan od najljepših arhitektonskih elemenata Visokog, a sigurno i mnogo šireg područja.

Address

Our Address:

-

GPS:

43.985319, 18.180171

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-