Crkva sv. Prokopija nalazi se na periferiji grada, blizu novog visočkog groblja, uz magistralu Visoko – Kiseljak. Crkva predstavlja hram  Srpske pravoslavne crkve, pripada Dabrobosanskoj mitropoliji te čini sjedište Visočke parohije. Tačno vrijeme izgradnje nije poznato jer su ferman o gradnji crkve, pisana dokumentacija i sva crkvena arhiva izgorjeli u požaru 1941. godine. U svojoj povijesti crkva je više puta obnavljana, a posljednji put 1998. godine, kada su izvedeni radovi na fasadama crkve, krovopokrivački i radovi u enterijeru, te popravci prozora. Crkva je najpoznatija po svojoj vrijednoj kolekciji ikona (jednoj od najvećih u BiH) koja se sastoji od 18 ikona rađenih od strane bizantskih, kretskih, ruskih i venecijanskih majstora. Najstarija ikona je izrađena u bizantskom ikonografskom stilu a potječe iz 15. stoljeća. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika od 8. marta 2004. Godine, crkva je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine  zajedno s crkvenim dvorištem, ogradnim zidom, ulaznom kapijom, parohijskim domom i pokretnim naslijeđem kojeg čini 18 ikona.

 

Address

Our Address:

-

GPS:

43.981818, 18.18257

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-