Neolitsko naselje Okolište locirano je između naselja Radinovići i Okolište, oko 6 km sjeverozapadno od Visokog,  između glavnog puta koji vodi prema Kaknju i lijeve obale rijeke Bosne. S površinom od skoro 7 hektara Okolište predstavlja jedno od  najznačajnijih i najvećih naselje neolitskog doba na području Bosne i Hercegovine a pripada krugu tzv. butmirske kulture. To je zapravo prapovijesni tel nadmorske visine 405,7 m, koji ima oblik lagano zaokruženog četverokuta sa 330, odnosno 270 m dugim stranama, a leži na pleistocenskoj riječnoj terasi. Arheološka istraživanja na Okolištu koja su sprovedena u suradnji Zavičajnog muzeja Visoko, Zemaljskog muzeja u Sarajevu i Rimsko-germanske komisije Njemačkog arheološkog instituta u Frankfurtu i Univerziteta u Bambergu i Kilu, pokazala su postojanje većeg broja neolitskih kuća (ukupno 54), zaštitnih jaraka, peći i ognjišta na osnovu čega je procijenjeno da je u neolitkom naselju u Okolištu živjelo oko 3000 ljudi. Analiza pokretnog arheološkog materijala, naročito keramike, pokazala je da Okolište pripada fazi Butmir II i mlađem horizontu faze Butmir III s datacijom između 4800 – 4700. p. n.e. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Okolište je 2006. godine proglašeno nacionalnim spomenikom i ušlo je  u grupu najznačajnijih neolitskih nalazišta u Evropi.

Address

Our Address:

Okoliše, Visoko

GPS:

46.271720527059, 14.417893527647

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-