Radno vrijeme: 8:00 – 16: 00 h ( ponedeljak – petak )

                          10: 00 – 16: 00 h ( subota )

Adresa: Dr.Džananovića br. 2, 71 300 Visoko

E-mail: turist@infovisoko.com

www.infovisoko.com

Telefon: 032/ 738- 880