Radno vrijeme: 8:00 – 16: 00 h ( ponedeljak – petak )

                        10:00- 16 h  subota- tokom turističke sezone 

Adresa: Dr.Džananovića br. 2, 71 300 Visoko

E-mail: turist@infovisoko.com

www.infovisoko.com

Telefon: 032/ 738- 880 ili 032/ 732- 566

Monday

8:00-16:00

Tuesday

8:00-16:00

Wednesday

8:00-16:00

Thursday

8:00-16:00

Friday

8:00-16:00

Saturday

Sunday