Dobro došli u Kraljevski Grad Visoko

Grad Visoko nalazi se u srednjoj Bosni, sjeverozapadno od Sarajeva, a admistrativno pripada Zeničko- dobojskom kantonu. Graniči sa općinama Kiseljak, Busovača, Kakanj, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža. Visoko je smješteno uz cestovni koridor 5C, a magistralnim putem M 17 povezano je sa Sarajevom.

Turist Info Centar

Opće informacije

 • Dan grada: 29. august 
 • Površina: 230.8 km² 
 • Broj stanovnika: 39 938
 • Pozivni broj: (+387) 32
 • Naseljenost: 174,61 stan/km2
 • Poštanski broj: 71 300

Važni brojevi:

 • Policija (032) 738-555
 • Vatrogasci (032) 737-500
 • Dom zdravlja (032) 738-777
 • Elektrodistribucija (032) 732-400
 • Hitna pomoć (032) 735-260
 • Dežurna Apoteka (032) 739-098

Istraži Visoko

Loading…